Nacházíte se zde: Agama » o nás » Průběh zakázky

Průběh zakázky

1. Kontakt od klienta

Klient nás většinou kontaktuje na základě doporučení některého ze stávajících klientů nebo si nás najde na internetu. Nejprve se snažíme zjistit představu klienta (co chce prezentovat, jakým způsobem a kde, kdo bude cílovou skupinou, apod.). Díky zkušenostem, se již v tomto bodě aktivně zapojujeme do zadání a přidáváme své postřehy a dotazy. Tím společně dospějeme k cílenému zadání pro grafickou práci.


2. Kalkulace

Cenovou nabídku zpracujeme dle konkrétního zadání.


3. Grafické návrhy a skici

Dalším krokem je vytvoření grafických návrhů podle zadání. Kvalitní grafické návrhy si vyžaduji čas, invenci
a poctivý přístup grafika. Návrhy většinou klientovi posíláme bez vysvětlujících komentářů, abychom neovlivnili prvotní dojem zadavatele.


4. Odsouhlasení grafického návrhu

Případné připomínky zapracujeme a následuje konečné odsouhlasení grafického návrhu. Potom začíná práce na celém katalogu. Hotové stránky jsou, ve formátu PDF, posílány klientovy ke korektuře. Pokud není dohodnuto jinak provádějí se dvojí korektury.


5. Schválení zakázky

Po posledních korekturách, probíhájí finální DTP úpravy s připravou výstupu tiskových dat. Z těchto dat jsou zhotovovány kontrolní náhledy (certifikovaný nátisk nebo digitální plotr), které slouží k poslední předtiskové kontrole.


6. Tisk

Tisk probíhá podle parametrů dohodnutých ve smlouvě mezi zadavatelem a grafickým ateliérem v souladu se schválenou kalkulací. V případě zájmu klienta nabízíme možnost náhledu zakázky u tiskového stroje.


7. Předání zakázky

Zakázka je dodána ve stanoveném termínu na místo určené klientem. V souladu s dohodnutými podmínkami jsme schopni zakázku expedovat jak v celku tak i na jednotlivé adresy.Obchodní podmínky ke stažení zde

Aktuality
08.01.2013Spolupráce

Od začátku měsíce května sdílíme prostory s firmou..

Nepřehlédněte
SEO optimalizace